หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาค่ะ

(02) 0470022 , (086) 9064106 , (083) 2480022


Support
rongrean
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

Advance Course

วันที่: 31-01-2017

รายละเอียดหลักสูตรขั้นสูง “สร้างเว็บไชต์แบบมืออาชีพ”

ระยะเวลาเรียน : เนื้อหาหลัก 80 ชั่วโมง และ วีดีโอสอนเทคนิคพิเศษอีก 32 ชั่วโมง รวมทั้งหมดกว่า 110 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่าย : 12,950 บาท
สถานที่เรียน : อบรมจากวีดีโอ Online สามารถดูเวลาใดก็ได้ กี่ครั้งก็ได้ ไม่จำกัด
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : บุคคลทั่วไป นักศึกษา หรือนักเรียน ที่รู้การใช้งานคอมพิวเตอร์และ Internet พื้นฐาน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในการเขียนโปรแกรม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : (086) 9064106 หรือ (083) 2480022 หรือ (083) 0466100

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับหลังจากเรียนจบหลักสูตรนี้

 • เข้าใจในเทคโนโลยีสำหรับ สร้างเว็บไซต์ แบบเจาะลึก (HTML, XHTML, CSS, การสร้าง Web Application เว็บที่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลและระบบการประมวลผล, Web Programming PHP การเขียนโปรแกรมในเว็บ, Database การออบแบบและใช้งานระบบฐานข้อมูลสำหรับเว็บไชต์, การสั่งงานระบบฐานข้อมูลด้วย คำสั่ง SQL, CMS (Content Management System) ระบบเว็บสำเร็จรูป, E-Commerce, JavaScript, AJAX, JQuery, การออบแบบเว็บ Graphic Design ด้วยโปรแกรม Illustrator และ Photo Shop, SEO (Search Engine Optimization)) ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึงขั้นสูง
 • สามารถ สร้างเว็บไชต์ และ Web Application ประเภทใดก็ได้ตามความต้องการของท่าน เช่น เว็บที่มี ระบบขายสินค้า ระบบตระกร้าสินค้า ระบบจัดการ stock สินค้า ระบบสมาชิก ระบบเว็บบอร์ด ระบบ Chat Room ระบบจองห้องพัก ระบบจัดการข้อมูลในองค์กร ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ หรือระบบอื่น ๆ
 • สามารถออกแบบเว็บไชต์ให้ใช้งานง่ายและมีรูปแบบที่สวยงามหน้าใช้งาน
 • เข้าใจถึงเทคนิคต่าง ๆ ในการทำ Website ให้ประสบความสำเร็จ เช่น การทำการตลาด การทำ SEO (Search Engine Optimization)
 • รู้จักเทคนิคในการใช้เว็บไชต์เพื่อสร้างรายได้ เช่น การทำ Adsense, การทำ E-Commerce, การรับจ้างพัฒนาเว็บไชต์, การทำโฆษณา Banner ในเว็บไชต์ที่เราสร้างขึ้นมา

รายละเอียดของหลักสูตร

 • ชั่วโมงที่ 1-3 : ทบทวน HTML และการใช้งาน Cascading Style Sheets (CSS) เบื้องต้น CSS Sysntax, CSS Background, CSS Text and Font, CSS Border, CSS Margin, CSS Padding, CSS List, CSS Table
 • ชั่วโมงที่ 4-9 : เทคนิคการใช้ CSS ขั้นสูง การวางโครงสร้างของหน้าเว็บด้วย CSS, CSS Box Model, CSS Display, CSS Positioning, CSS Floating, CSS Opacity, CSS Pseudo-class, CSS Pseudo-element
 • ชั่วโมงที่ 10-12 : ศึกษาวิธีการปรับแต่ง Website Template ด้วยเทคนิค CSS
 • ชั่วโมงที่ 13-15 : ศึกษาวิธีออกแบบเว็บให้สวยงามหน้าใช้งาน ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator และ Adobe Photoshop ตั้งแต่การใช้งานเบื้องต้นถึงเทคนิคการออกแบบขั้นสูง
 • ชั่วโมงที่ 16-18 : ศึกษาวิธีการสร้างและวิธีการทำงาน Web Application เว็บไชต์ที่มีระบบในการเก็บข้อมูลและระบบในการประมวลผล เข้าใจการทำงานของ Dynamic Web Page และ Server-side scripting language การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม AppServ จำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็น Server เพื่อใช้ในการพัฒนา Web Application
 • ชั่วโมงที่ 19-39 : การเขียนโปรแกรมสำหรับเว็บไชต์ Web Programming, การสร้าง Web Application, การทำงานของภาษา PHP, โครงสร้างภาษา, การประกาศตัวแปร, ตัวแปรประเภทข้อความ String, เครื่องหมายที่ใช้ในการคำนวน (PHP Operator), การควบคุมลำดับและเลือกการทำงานของโปรแกรมด้วย If..Else และ Switch, การทำซ้ำด้วย While และ For Loops, การสร้างและใช้งานตัวแปรประเภท Array, การสร้างหน้าเว็บที่มีแบบ Form สำหรับส่งค่า, การสร้างหน้าเว็บสำหรับอ่านข้อมูลจากแบบ Form ด้วย $_GET, $_POST, และ $_REQUEST, การใช้งาน Session เพื่อเก็บข้อมูลแบบชั่วคราว, การใช้ PHP Include เพื่อสร้าง Layout และแยกองค์ประกอบของหน้าเว็บออกเป็นส่วนย่อย ๆ ทำให้ง่ายต่อการดูแลและแก้ไข, Function ต่าง ๆ สำหรับการจัดการข้อความ การจัดการข้อมูลประเภทวันและเวลา การสำหรับการจัดการข้อมูลประเภท Array, การสร้างและใช้งาน Function, การออกแบบโครงสร้างระบบเว็บไชต์ (System Architecture)ตามมาตราฐานการออกแบบ MVC (Model View Controller) และ Front Controller
 • ชั่วโมงที่ 40-80 : การทำงานและการใช้งานระบบฐานข้อมูล Database, การออกแบบและการสร้างฐานข้อมูล การออกแบบและการสร้างตาราง การออกแบบและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง การออกแบบฐานข้อมูลด้วย ER Diagram, ศึกษาคำสั่ง SQL อย่างละเอียด Select, Insert, Update, Delete, Where, Order By, Like, Limit, Paging, Wildcards, Alias, Inner Join, Left Join, Right Join, Group By, SQL Functions avg() count() max() min() sum(), การเขียน PHP เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลตั้งแต่พื้นฐานถึงเทคนิคการเขียนเชื่อมต่อตามมาตราฐานการออกแบบระบบ แยก code สำหรับการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลออกมาสร้างเป็น Module ย่อย ๆ เพื่อให้งานต่อการใช้งาน ลดความซ้ำซ้อนของโค๊ด ง่ายต่อการดูแลและแก้ไข
 • วีดีโอเสริม 32 ชั่วโมง : การสร้าง Rich Internet Web Application หรือ Web 2.0 อย่างละเอียด ด้วย JavaScript, DOM Manipulation, DHTML, AJAX เทคนิคการส่งรับข้อมูลระหว่าง Client (เว็บ Browser) และ Server แบบ Asynchronous, ใช้งาน JQuery Framework เพื่อสร้างลูกเล่นต่าง ๆ เช่น Slide รูป, ภาพเคลื่อนไหว Animation ต่าง, การตรวจสอบค่าที่กรอกในแบบ Form หน้าเว็บว่าถูกต้องหรือไม่ ด้วย JQuery Validation Plugin การสร้างเว็บไชต์ด้วย Joomla (Content Management System) ศึกษาวิธีการใช้งาน Joomla การปรับแต่ง Joomla Template สร้างเว็บ E-Commerce ด้วย VirtueMart (Shopping Cart Solution) ศึกษาวิธีการใช้งาน VirtueMart การปรับแต่ง VirtueMart Template

วิธีการสมัครเรียน

  • โทร 086-906-4106, 02-047-0022
  • แจ้ง ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์
  • ชำระค่าเรียน ภายใน 2 วัน เพื่อยืนยันการได้รับสิทธิส่วนลด (ดูวิธีการชำระค่าเรียนช่องด้านล่าง)
  • โทรยืนยันการชำระค่าเรียน
  • ทีมงานยืนยันรายชื่อพร้อมเข้าเรียนตามกำหนดเวลา

วิธีการชำระค่าเรียน (12,950 บาท)

1.โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (มีให้เลือก 2 ธนาคาร)
ชื่อบัญชี : บริษัท ออร์จิค จำกัด / Orjix Company Limited
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ชื่อธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ
สาขา : อาคารยาคูลท์สนามเป้า
เลขที่บัญชี : 210-0-666359
ชื่อบัญชี : บริษัท ออร์จิค จำกัด / Orjix Company Limited
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ชื่อธนาคาร : ธนาคารกสิกรไทย
สาขา : บิ๊กซี ประชาอุทิศ
เลขที่บัญชี : 014-1-20883-7
2.ชำระผ่านบัตรเครดิต Online