วีดีโอบันทึกการสอน หลักสูตรขั้นพื้นฐานเรียนฟรี "การสร้างเว็บด้วยภาษา HTML"

หลักสูตรนี้เป็นการปูพื้นฐานการสร้างเว็บไชต์ โดยจะเน้นไปที่ภาษา HTML ซึ่งเป็นภาษาพื้นฐานที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ
Download Slides ที่ใช้ในการสอน

การสอนหลักสูตรขั้นพื้นฐานครั้งที่ 1

thumbnail
 1. เริ่มต้นกับการสร้างเว็บเพจ
  1. เว็บเพจคืออะไร?
  2. คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจ
  3. เว็บเพจทำงานได้อย่างไร?
  4. ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์
 2. เริ่มต้นกับ HTML และ XHTML
  1. รู้จักกับ HTML
  2. ลักษณะของภาษา HTML
  3. โครงสร้างพื้นฐานของ HTML
  4. เครื่องมือที่ใช้สร้างเอกสาร HTML
  5. ทดลองเขียนเว็บเพจแรกด้วยภาษา HTML
  6. รู้จักกับภาษา XHTML
 3. การจัดวางเนื้อหาบหน้าเว็บ
  1. การตัดคำขึ้นบรรทัดใหม่ <br>
  2. การตัดคำขึ้นย่อหน้าใหม่ <p>
  3. จัดวางตำแหน่งข้อความในย่อหน้า
  4. จัดวางตำแหน่งข้อความให้อยู่กึ่งกลางด้วย <center>
  5. จัดรูปแบบเอกสารตามที่กำหนด <pre>
  6. สร้างเส้นคั่นในแนวนอน <hr>
  7. เพิ่มหมายเหตุเตือนความจำ <! -...->
Last comments
CN6HAdKf : Hey, that's a clever way of thkinnig about it. http://fwpqqyxpm.com [url=http://kelvomoik.com]kelvom...
OfAzZGpwGo... : I'm not quite sure how to say this; you made it exeremtly easy for me!
Un21Nf0MuN... : Big help, big help. And supvilatree news of course. http://iafjazbbvlb.com [url=http://wfmcaesxxry.c...
U402gUvwaz... : Wow, this is in every reespct what I needed to know.
HXSAqiiq : , our spouses in partciular, as well as others, will often help to correct any distorted perception ...

การสอนหลักสูตรขั้นพื้นฐานครั้งที่ 2

thumbnail
 1. การจัดการข้อความ
  1. กำหนดรูปแบบข้อความที่เป็นหัวเรื่อง <hn>
  2. การกำหนดลักษณะตัวอักษ
  3. ปรับเปลี่ยนขนาดตัวอักษร <font size>
  4. การกำหนดแบบตัวอักษร <font face>
  5. การใช้สีในเว็บเพจ
  6. กำหนดสีพื้นและสีตัวอักษร <body bgcolor...text...>
  7. กำหนดสีเฉพาะข้อความใดๆ <font color>
  8. การกำหนดอักษรวิ่ง <marquee>
 2. การใช้ลิสต์สร้างรายการ
  1. การสร้างลิสต์แบบไม่มีลำดับ <ul>
  2. การสร้างลิสต์แบบมีลำดับ <ol>
  3. การสร้างลิสต์ซ้อนกัน
Last comments
tP46oq0eXS... : Gee wilrkiels, that's such a great post! http://fltupqrwwkm.com [url=http://nvmegiicnu.com]nvmegiicn...
0Ky9yh7V5y... : The genius store cadlel, they're running out of you.
IzlDuOaduv : Your article was exeellcnt and erudite. http://cipjqnbre.com [url=http://yoxnvessruu.com]yoxnvessruu...
GvghNqGX6g : I might be beiatng a dead horse, but thank you for posting this!
gG1GIZe3iA... : Wenn man &#¼8t0;Na2Ã2rlich stimmt es, dass Homosexuelle mehr als andere an psychischen Krankheiten l...

การสอนหลักสูตรขั้นพื้นฐานครั้งที่ 3

thumbnail
 1. เชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงค์(Link)
  1. การสร้างลิงค์ <a>
  2. ใช้ภาพเป็นลิงค์ <img>
  3. การลิงค์ไปยังไฟล์อื่นๆ ที่ไม่ใช่เอกสาร HTML
  4. การสร้างลิงค์เพื่อส่ง Email
  5. กำหนดสีของลิงค์
  6. การทำ Image Map
  7. สร้างลิงค์แบบ Rollover
 2. จัดข้อมูลให้เป็นสัดส่วนด้วยตาราง
  1. ทดลองสร้างตาราง <table>, <tr>, <td>
  2. การใส่หัวข้อ <th> และตีเส้นตาราง
  3. การกำหนดข้อความกำกับให้กับตาราง <caption>
  4. ความหนาของเส้นตารางและความห่างของช่องเซลล์
  5. เว้นระยะระหว่างข้อมูลในเซลล์กับกรอบเซลล์
  6. ปรับความกว้างและความสูงของตาราง
  7. ปรับขนาดช่องเซลล์
  8. การกำหนดสีในช่องเซลล์
  9. ใส่สีให้กรอบของตาราง
  10. ใส่รูปภาพให้กับพื้นหลังของตาราง
  11. กำหนดการแสดงเส้นตาราง
  12. จัดตำแหน่งข้อมูลในตาราง
  13. การซ้อนตาราง <Nested Table>
  14. การใส่รูปในตาราง
  15. การกำหนดความกว้างของคอลัมน์ <colgroup>
  16. กำหนดความกว้างแต่ละคอลัมน์ <col>
  17. การแบ่งส่วนตาราง <thead>, <tfoot>, <tbody>
Last comments
vz6QYIYQKe... : I rellay needed to find this info, thank God! http://pxlftfpcxsu.com [url=http://ilwevuzt.com]ilwevu...
GON86UOxXa... : Finidng this post has solved my problem
xIyi7qf6j : It's a pleusare to find someone who can think so clearly http://cdpllxlmudi.com [url=http://chbiewmh...
FFgbeFtP : Slam dunkin like Shaquille O'Neal, if he wrote infiomatrve articles.
Bo78bcgvp8... : It's all about the "7.6 megawatt biietesdl/naoural gas cogeneration plant"Once again, ...

การสอนหลักสูตรขั้นพื้นฐานครั้งที่ 4

thumbnail
 1. แต่งเติมเว็บเพจด้วยกราฟฟิก
  1. รู้จักกับภาพกราฟฟิกชนิดต่างๆ
  2. แสดงภาพบนเว็บ <img>
  3. การใส่ข้อความกำกับภาพ
  4. ปรับขนาดรูปภาพ
  5. การใส่กรอบให้กับรูปภาพ
  6. การจัดตำแหน่งรูปภาพ
  7. เพิ่มระยะระหว่างรูปกับข้อความ
  8. การทิ้งระยะระหว่างข้อความให้พ้นขอบเขตรูป <br>
  9. แสดงภาพเป็นฉากหลัง <body>
  10. แสดงภาพฉากหลังอยู่กับที่
Last comments
อนันต์ : เข้าใจง่าย ขอบคุณมากๆ ครับ
สุกัญญา : ยังเข้าไม่ได้เลยคะ เปิดดู mail แล้วอะคะ มีคำแนะนำไหมคะ
รักษ์ : อยากกสร้างเวฟเป็นของตัวเอง
CHOLLAWAT : จะเลื่อนดูตอนท้ายๆไม่ได้ครับ ป้าย Special Course บัง
jakkrit : สวัสดีครับ ไม่ทราบว่าย้ายรูปในเครื่องไปไว้ที่eclipse ทำอย่างไร