ลงทะเบียนเรียนฟรีหลักสูตรสร้างเว็บขั้นพื้นฐาน 8 ชั่วโมง จำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น Click

เรียนแบบเจาะลึกเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างเว็บแบบมืออาชีพเพื่อสร้างสุดยอดเว็บไซต์กับทีมนักพัฒนา Software มืออาชีพ

ระยะเวลาเรียนทั้งหมด: สอนสด 80 ชั่วโมง และ วีดีโอสอนเทคนิคพิเศษอีก 32 ชั่วโมง รวมทั้งหมดกว่า 110 ชั่วโมง (รวมระยะเวลาเรียนประมาณ 3-4 เดือน) จำนวนชั่วโมงการสอนอาจจะมีการปรับเพิ่มเติม ตามเทคนิคใหม่ ๆ ที่อาจารย์นำมาสอนเพิ่มในแต่ละรอบ ปกติแต่ละรอบการสอนอาจารย์จะนำเทคนิคใหม่ ๆ มาสอนสดเพิ่มรอบละ 12-24 ชั่วโมง รอบการสอนที่ผ่านมามีสอนสดเพิ่มอีก 12 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่าย: 12,950 บาท
เริ่มเรียน: กรณีที่สมัครเรียนตอนนี้ สามารถเริ่มเรียนได้ทันทีในรอบปัจจุบัน และสามารถเข้าเรียนรอบสอนสดรอบใหม่ได้อีก 3 รอบ คือ รอบอังคารที่ 16 กันยายน 2557 และ รอบอังคารที่ 13 มกราคม 2558 และ รอบอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 แต่ละรอบใช้เวลาเรียน 4 เดือน เรียนอาทิตย์ละ 3 วัน วันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 20.00-21.30 วันเสาร์ เวลา 18.00-21.00 กรณีที่ไม่ได้เข้าเรียนสดสามารถเรียนจากวีดีโอแทนได้ ไม่จำกัดระยะเวลาการดูวีดีโอ และสามารถเรียนล่วงหน้าจากวีดีโอการสอนก่อนได้ จะได้รับวีดีโอทั้งหมด หลังจากลงทะเบียนชำระค่าเรียน นักเรียนสามารถเข้าไปดูทุกวีดีโอการสอนของทุกรอบที่ผ่านมาทั้งหมด การเรียนล่วงหน้าจากวีดีโอก่อนแล้วเรียนรอบสดซ้ำอีกครั้งจะทำให้เข้าใจยิ่งขึ้น
ตารางเรียน: วันอังคารเวลา 20.00-21.30, วันพฤหัสเวลา 20.00-21.30 และวันเสาร์ 18.00-21.00
สถานที่เรียน: เรียนสด Online จากที่ใดก็ได้ ด้วยนวัตกรรมระบบการเรียนการสอน Online ใหม่ล่าสุดและสมบูรณ์แบบที่สุด และสามารถดูวีดีโอบันทึกการสอนซ้ำกี่รอบก็ได้ไม่จำกัด
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ:
บุคคลทั่วไป นักศึกษา หรือนักเรียน ที่รู้การใช้งานคอมพิวเตอร์และ Internet พื้นฐาน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในการเขียนโปรแกรม
สำรองที่นั่งด่วน จำนวนจำกัดเพียง 30 ที่เท่านั้น

สำหรับท่านใดที่สนใจต้องการลงทะเบียนเรียนหลักสูตรนี้ โปรดชำระค่าลงทะเบียน 12,950 บาท วิธีการชำระเงินดูได้จากข้อมูลด้านล่าง หลังจากชำระเงินแล้วโปรดแจ้งหลักฐานการโอนเงิน กรุณาแฟกซ์สำเนาใบ Slip พร้อมระบุชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน มายัง "ฝ่ายการเงิน" ที่โทรสารหมายเลข 02-8851373 หากไม่สะดวกให้ Scan เอกสารแล้วส่งมาที่ sales@orjix.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 083-0466100 หรือ 02-8817460

ลงทะเบียนเรียนฟรีหลักสูตรสร้างเว็บขั้นพื้นฐาน 8 ชั่วโมง จำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น Click

 

เรียนแบบเจาะลึกเทคโนโลยีที่ใช้ในการ สร้างเว็บไซต์ แบบมืออาชีพ (HTML, XHTML, CSS, การสร้าง Web Application เว็บที่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลและระบบการประมวลผล, Web Programming PHP การเขียนโปรแกรมในเว็บ, Database การออบแบบและใช้งานระบบฐานข้อมูลสำหรับเว็บไชต์, การสั่งงานระบบฐานข้อมูลด้วย คำสั่ง SQL, CMS (Content Management System) ระบบเว็บสำเร็จรูป, E-Commerce, JavaScript, AJAX, JQuery, การออบแบบเว็บ Graphic Design ด้วยโปรแกรม Illustrator และ Photo Shop), SEO (Search Engine Optimization)) ตั้งแต่พื้นฐานถึงเทคโนโลยีขั้นสูง เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของทีมนักพัฒนา Software มืออาชีพ ศึกษาเทคนิคการทำ Website ให้ประสบความสำเร็จ หลังจากจบหลักสูตรนี้ท่านจะมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง ท่านจะสามารถ สร้างเว็บไชต์ ประเภทใดก็ได้ตามความต้องการของท่าน เช่น เว็บที่มี ระบบขายสินค้า ระบบตระกร้าิสินค้า ระบบจัดการ stock สินค้า ระบบสมาชิก ระบบเว็บบอร์ด ระบบ Chat Room ระบบจองห้องพัก ระบบจัดการข้อมูลในองค์กร ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ หรือระบบอื่น ๆ โดยนำเทคนิคและความรู้ที่เรียนในหลักสูตรนี้ไปใช้


 

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับหลังจากเรียนจบหลักสูตรนี้

 • เข้าใจในเทคโนโลยีสำหรับ สร้างเว็บไซต์ แบบเจาะลึก (HTML, XHTML, CSS, การสร้าง Web Application เว็บที่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลและระบบการประมวลผล, Web Programming PHP การเขียนโปรแกรมในเว็บ, Database การออบแบบและใช้งานระบบฐานข้อมูลสำหรับเว็บไชต์, การสั่งงานระบบฐานข้อมูลด้วย คำสั่ง SQL, CMS (Content Management System) ระบบเว็บสำเร็จรูป, E-Commerce, JavaScript, AJAX, JQuery, การออบแบบเว็บ Graphic Design ด้วยโปรแกรม Illustrator และ Photo Shop, SEO (Search Engine Optimization)) ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึงขั้นสูง
 • สามารถ สร้างเว็บไชต์ และ Web Application ประเภทใดก็ได้ตามความต้องการของท่าน เช่น เว็บที่มี ระบบขายสินค้า ระบบตระกร้าิสินค้า ระบบจัดการ stock สินค้า ระบบสมาชิก ระบบเว็บบอร์ด ระบบ Chat Room ระบบจองห้องพัก ระบบจัดการข้อมูลในองค์กร ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ หรือระบบอื่น ๆ
 • สามารถออกแบบเว็บไชต์ให้ใช้งานง่ายและมีรูปแบบที่สวยงามหน้าใช้งาน
 • เข้าใจถึงเทคนิคต่าง ๆ ในการทำ Website ให้ประสบความสำเร็จ เช่น การทำการตลาด การทำ SEO (Search Engine Optimization)
 • รู้จักเทคนิคในการใช้เว็บไชต์เพื่อสร้างรายได้ เช่น การทำ Adsense, การทำ E-Commerce, การรับจ้างพัฒนาเว็บไชต์, การทำโฆษณา Banner ในเว็บไชต์ที่เราสร้างขึ้นมา

รายละเอียดของหลักสูตร

 • ชั่วโมงที่ 1-3 : ทบทวน HTML และการใช้งาน Cascading Style Sheets (CSS) เบื้องต้น CSS Sysntax, CSS Background, CSS Text and Font, CSS Border, CSS Margin, CSS Padding, CSS List, CSS Table
 • ชั่วโมงที่ 4-9 : เทคนิคการใช้ CSS ขั้นสูง การวางโครงสร้างของหน้าเว็บด้วย CSS, CSS Box Model, CSS Display, CSS Positioning, CSS Floating, CSS Opacity, CSS Pseudo-class, CSS Pseudo-element
 • ชั่วโมงที่ 10-12 : ศึกษาวิธีการปรับแต่ง Website Template ด้วยเทคนิค CSS
 • ชั่วโมงที่ 13-15 : ศึกษาวิธีออกแบบเว็บให้สวยงามหน้าใช้งาน ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator และ Adobe Photoshop ตั้งแต่การใช้งานเบื้องต้นถึงเทคนิคการออกแบบขั้นสูง
 • ชั่วโมงที่ 16-18 : ศึกษาวิธีการสร้างและวิธีการทำงาน Web Application เว็บไชต์ที่มีระบบในการเก็บข้อมูลและระบบในการประมวลผล เข้าใจการทำงานของ Dynamic Web Page และ Server-side scripting language การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม AppServ จำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็น Server เพื่อใช้ในการพัฒนา Web Application
 • ชั่วโมงที่ 19-39 : การเขียนโปรแกรมสำหรับเว็บไชต์ Web Programming การทำงานของภาษา PHP, โครงสร้างภาษา, การประกาศตัวแปร, ตัวแปรประเภทข้อความ String, เครื่องหมายที่ใช้ในการคำนวน (PHP Operator), การควบคุมลำดับและเลือกการทำงานของโปรแกรมด้วย If..Else และ Switch, การทำซ้ำด้วย While และ For Loops, การสร้างและใช้งานตัวแปรประเภท Array, การสร้างหน้าเว็บที่มีแบบ Form สำหรับส่งค่า, การสร้างหน้าเว็บสำหรับอ่านข้อมูลจากแบบ Form ด้วย $_GET, $_POST, และ $_REQUEST, การใช้งาน Session เพื่อเก็บข้อมูลแบบชั่วคราว, การใช้ PHP Include เพื่อสร้าง Layout และแยกองค์ประกอบของหน้าเว็บออกเป็นส่วนย่อย ๆ ทำให้ง่ายต่อการดูแลและแก้ไข, Function ต่าง ๆ สำหรับการจัดการข้อความ การจัดการข้อมูลประเภทวันและเวลา การสำหรับการจัดการข้อมูลประเภท Array, การสร้างและใช้งาน Function, การออกแบบโครงสร้างระบบเว็บไชต์ (System Architecture)ตามมาตราฐานการออกแบบ MVC (Model View Controller) และ Front Controller
 • ชั่วโมงที่ 40-80 : การทำงานและการใช้งานระบบฐานข้อมูล Database, การออกแบบและการสร้างฐานข้อมูล การออกแบบและการสร้างตาราง การออกแบบและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง การออกแบบฐานข้อมูลด้วย ER Diagram, ศึกษาคำสั่ง SQL อย่างละเอียด Select, Insert, Update, Delete, Where, Order By, Like, Limit, Paging, Wildcards, Alias, Inner Join, Left Join, Right Join, Group By, SQL Functions avg() count() max() min() sum(), การเขียน PHP เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลตั้งแต่พื้นฐานถึงเทคนิคการเขียนเชื่อมต่อตามมาตราฐานการออกแบบระบบ แยก code สำหรับการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลออกมาสร้างเป็น Module ย่อย ๆ เพื่อให้งานต่อการใช้งาน ลดความซ้ำซ้อนของโค๊ด ง่ายต่อการดูแลและแก้ไข
 • วีดีโอเสริม 32 ชั่วโมง : การสร้าง Rich Internet Web Application หรือ Web 2.0 อย่างละเอียด ด้วย JavaScript, DOM Manipulation, DHTML, AJAX เทคนิคการส่งรับข้อมูลระหว่าง Client (เว็บ Browser) และ Server แบบ Asynchronous, ใช้งาน JQuery Framework เพื่อสร้างลูกเล่นต่าง ๆ เช่น Slide รูป, ภาพเคลื่อนไหว Animation ต่าง, การตรวจสอบค่าที่กรอกในแบบ Form หน้าเว็บว่าถูกต้องหรือไม่ ด้วย JQuery Validation Plugin

เหตุผลที่ทำไมคุณถึงควรเลือกเรียนสร้างเว็บไชต์กับทางโรงเรียนดอทคอม

 • ทีมงานอาจารย์มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา Website และระบบ Web-based Application อย่างแท้จริง อาจารย์ทุกท่านเป็นมืออาชีพในสายงานนี้ ท่านได้ร่วมมือกันวิจัยและพัฒนา ระบบการสอนสดผ่านเครือข่าย Internet ซึ่งเป็นนวัตกรรมการสอนใหม่ล่าสุดที่แรกในประเทศ
 • เทคนิคและความรู้ที่สอนในหลักสูตรขั้นสูงนั้นมาจากประสบการณ์จริงและการค้นคว้าวิจัยของอาจารย์ นักเรียนจะได้รับการถ่ายทอดเทคนิคใหม่ ๆ มากมาย ที่ไม่สามารถหาเรียนได้จากที่อื่น
 • ระบบการสอนสด Online ทำให้นักเรียนไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้ามาอบรมที่ศูนย์ สามารถเข้าเรียนจากที่ใดก็ได้ผ่านทาง Internet ความเร็วสูง สะดวกสบาย รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ช่วยลดมลภาวะ สามารถเรียนจากที่บ้านได้เลย นั่งเรียนพร้อมกันได้ทั้งครอบครัว ถามตอบสดกับอาจารย์ได้ทันที
 • การสอนทุกครั้งจะถูกบันทึกไว้และส่งให้กับนักเรียนทุกคน นักเรียนสามารถดูทบทวนย้อนหลังผ่านทางวีดีโอ Online เพื่อให้เข้าใจในเนื้อหายิ่งขึ้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง กี่ครั้งก็ได้ไม่จำกัด หรือแม้แต่กระทั้งเรียนล่วงหน้าจากบันทึกการสอนก่อนแล้วค่อยเข้าเรียนรอบสอนสดซึ่งจะทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น
 • นักเรียนสามารถขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ในกรณีที่มีปัญหาในการทำเว็บไชต์ของตัวเองได้ตลอด วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 11.00 – 20.00 อาจารย์สามารถใช้ระบบ Remote Support เข้าไปควบคุม (ต้องได้รับอนุญาตจากนักเรียนก่อน) เครื่องคอมพิวเตอร์นักเรียนเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้ทันทีจากที่ใดก็ได้ผ่านทาง Internet
 • ทางสถาบันได้จัดเตรียมห้อง Lab ให้นักเรียนสามารถเข้ามาใช้งาน นักเรียนสามารถเข้ามาที่สถาบันเพื่อใช้ห้อง Lab พัฒนาเว็บไชต์ของตัวเองได้ตลอด วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 11.00 – 20.00 และสามารถขอคำปรึกษากับทีมงานอาจารย์ได้ทันทีแบบตัวต่อตัว

Lecturers ทีมงานอาจารย์ผู้สอน เป็นทีมงานนักพัฒนาเว็บไชต์มืออาชีพ ถ่ายทอดเทคนิคที่มาจากประสบการณ์จริงกว่า 10 ปี

อาจารย์ รัฐภูมิ เถื่อนถนอม

ตำแหน่ง: Software Architect ของบริษัท Orjix จำกัด และ Lead Instructor ประจำหลักสูตร Website และ Software Development

ประสบการณ์ทางด้าน Website and Software Development:

 • Software Architect (Orjix Company Limited | Bangkok, Thailand)
 • Web-based Product Leader (Xogent | Atlanta, Georgia, US)
 • Senior Web Developer (Avalon Technologies | Bangkok, Thailand)
 • Software Developer (Bangkok Bank| Bangkok, Thailand)

อาจารย์ เกรียงไกร จันทะมุงคุณ

ตำแหน่ง: Senior Web Programmer ของบริษัท Orjix จำกัด และ Instructor ประจำหลักสูตร Website และ Software Development

ประสบการณ์ทางด้าน Website and Software Development:

 • Senior Web Programmer (Orjix Company Limited | Bangkok, Thailand)
 • Software Engineer (Orjix Company Limited | Bangkok, Thailand)

อาจารย์ พิชชานันท์ สันติวงษ์

ตำแหน่ง: Senior Web Programmer ของบริษัท Orjix จำกัด และ Instructor ประจำหลักสูตร Website และ Software Development

ประสบการณ์ทางด้าน Website and Software Development:

 • Senior Web Programmer (Orjix Company Limited | Bangkok, Thailand)
 • Software Engineer (Orjix Company Limited | Bangkok, Thailand)

อาจารย์ กาญจนภัสส์ ไพรแสนสุข

ตำแหน่ง: Senior Graphic Designer ของบริษัท Orjix จำกัด และ Instructor ประจำหลักสูตร Website และ Software Development

ประสบการณ์ทางด้าน Website and Software Development:

 • Senior Graphic Designer (Orjix Company Limited | Bangkok, Thailand)

 

วิธีการชำระเงิน

ทางทีมงานขอความกรุณาให้ท่านชำระค่าลงทะเบียนและแจ้งการชำระเงินภายในระยะเวลา 3 วันนับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน (หากท่านไม่สามารถชำระเงินภายในระยะเวลา 3 วัน ทางทีมงานขอสงวนสิทธิยกเลิกการลงทะเบียน เพื่อให้ท่านอื่นที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้)

1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี : บริษัท ออร์จิค จำกัด / Orjix Company Limited
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ชื่อธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ
สาขา : ตลิ่งชัีน
เลขที่บัญชี : 211-0-80659-9

2. แจ้งการชำระเงิน

เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ ตรวจสอบยอดเงิน หลังจากที่ท่านได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์สำเนาใบ Slip พร้อมระบุชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน มายัง "ฝ่ายการเงิน" ที่โทรสารหมายเลข 02-8851373 หากไม่สะดวกให้ Scan เอกสารแล้วส่งมาที่ sales@orjix.com เมื่อตรวจสอบยอดเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางเราจะส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่าน

 

ลงทะเบียนเรียนฟรีหลักสูตรสร้างเว็บขั้นพื้นฐาน 8 ชั่วโมง จำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น Click