เรียนภาษาอังกฤษ Online หลักสูตร Easy English Pronunciation เรียนกับครูต่างชาติ และครูคนไทย

หลักสูตร "การฝึกอ่านออกเสียงอย่างถูกต้องด้วยวิธีง่ายๆในภาษาอังกฤษ" จะเน้นไปที่พื้นฐานการอ่านออกเสียงโดยเริ่มปูพื้นฐานจากการทำความเข้าใจกับเสียงของพยัญชนะ สระ และการเน้นเสียงสูงต่ำในภาษาอังกฤษซึ่งมีความแตกต่างจากภาษาไทยอย่างสิ้นเชิง การสร้างคำจากเสียงที่ได้ยินให้เกิดคำที่ใกล้เคียงที่สุดจะเป็นารปูพื้นฐานให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้นในการฟังการสนทนา ณ ตรงนี้หากนักเรียนมีความเข้าใจและความแม่นยำกับเสียงเหล่านี้แล้วการออกเสียงภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่เรื่องยากอย่างแน่นอน

ตารางเรียนฝึกการออกเสียง สด Online ฟรี เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิการยน 2552
การออกเสียงพยัญชนะ สระ และการเน้นเสียงสูงต่ำวันอาทิตย์ 18.00 - 19.30.00

สำหรับท่านใดที่สนใจเข้าเรียนรอบสอนสด Online สามารถลงทะเบียนเีรียนได้ที่แบบฟอร์มด้านล่าง


หลักสูตร

Easy English Pronunciation

 หลักสูตรนี้จะเน้นไปที่พื้นฐานการอ่านออกเสียงโดยเริ่มปูพื้นฐานจากการทำความเข้าใจกับเสียงของพยัญชนะ สระ และการเน้นเสียงสูงต่ำในภาษาอังกฤษซึ่งมีความแตกต่างจากภาษาไทยอย่างสิ้นเชิง การสร้างคำจากเสียงที่ได้ยินให้เกิดคำที่ใกล้เคียงที่สุดจะเป็นารปูพื้นฐานให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้นในการฟังการสนทนา ณ ตรงนี้หากนักเรียนมีความเข้าใจและความแม่นยำกับเสียงเหล่านี้แล้วการออกเสียงภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่เรื่องยากอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ดี การเรียนรู้ถึงข้อผิดพลาดที่คนไทยส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการออกเสียงในภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสำคัญเช่นกันจึงได้มีการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่มักพบเจอบ่อยๆในการออกเสียงภาษาอังกฤษของคนไทยส่วนใหญ่ และได้นำเอามาเป็นตัวอย่างในการสอน ณ ตรงนี้ขอให้นักเรียนเข้าใจว่าความผิดพลาดเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่อย่างใดแต่เป็นข้อผิดพลาดที่รู้เอาไว้เพื่อนำไปใช้ให้ถูกต้องเท่านั้น การเรียนรู้ภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาไทยเองนั้นเป็นสิ่งที่ยากแต่สามารถทำได้หากเรียนรู้จากข้อผิดพลาด

นอกจากนั้นแล้วนักเรียนควรที่จะทราบถึงข้อแตกต่างระหว่างการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษแบบชาวอังฤษและชาวอเมริกัน ซึ่งยังคงเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ถึงปัจจุบันว่าจะใช้เสียงใด หรือ กฎใดในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยไม่ได้คำนึงว่าภาษาอังกฤษนั้นที่จริงแล้วมีอยู่ 2 แบบด้วยกัน ซึ่งในบางครั้งข้อถกเถียงที่เกิดขึ้นนั้นอาจถูกทั้งคู่ก็เป็นได้ จึงได้มีการนำตัวอย่างทั้งวิธีการอ่านออกเสียง วิธีการใช้ไวยากรณ์ และวิธีการใช้คำที่ทั้งชาวอังกฤษและอเมริกันใช้แตกต่างกันมาฝากเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น ใช้ทั้งสองอย่างนั้นไม่ผิดอย่างแน่นอน

ยิ่งไปกว่านั้นการฝึกพูดเป็นประจำก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความเคยชิน รวมไปถึงความมั่นใจในการพูดและใช้ภาษาอังกฤษ โดยหลักสูตรนี้จะย้ำเน้นไปถึงการฝึกฝน การฟังการสนทนาเพื่อการตีความและฝึกพูดตามเพื่อให้เกิดความมั่นใจและความเคยชินเป็นเป้าหมายหลัก และเพื่อเป็นการปลูกฝังให้คนไทยมีความกล้ามากขึ้นในการใช้ภาษาอังกฤษเพราะภาษาอังกฤษไม่ใช่อุปสรรคแล้วในวันนี้

หัวข้อหลักในการเรียนจะมีอยู่ 8 หัวข้อดังนี้

 1. Alphabet
 2. Common mistakes
 3. Word Stress
 4. Sentence Stress
 5. Question Stress
 6. Accent (British/American)
 7. Passages
 8. Conversation

หลักสูตร Easy English Pronunciation ครั้งที่ 1

เริ่มต้นทำความรู้จักกับ Alphabet

เริ่มต้นทำความรู้จักกับ Alphabet

 1. Alphabet พยัญชนะ
  1. 26 letters and their sound
   พยัญชนะทั้ง 26 ตัวและเสียง
  2. Vowels and their sound
   สระและเสียง
  3. Compound vowels and their sound
   สระผสมแะเสียง
  4. Exercise
   แบบฝึกหัดโดยฝึกการฟังจากเสียงที่ถูกเปล่งออกมาเพื่อทายคำให้ถูกต้อง
  5. Conversation
   การฝึกฝนการฟังและการพูดสนทนา
Last comments
v7HZan0r9 : Merci Valérie,Tous les jeudis je présente une nouvelle application. Les prochaines seront plus pou...
อุบรัตน์ : อยากฝึกภาษามากเลยค่ะ มีสอนอีกไหมค่ะ
ยุวดี : มีสอนอีกไหมค่ะ อยากเรียนมากเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ
tunyong : ได้เรียนต่ออีกหรือยังคะ อยากเรียนการพูด การเน้นเสียงในประโยค จะออกเสียงอย่างไรคะ
LifeOwner : มีสอนอีกปะครับ อยากเรียนมากเลย !